Mallar och instruktioner

edWise - Manualer

onsdag 26 oktober 2016

Att arbeta med Hangout on Air

Sedan september 2016 finns funktionen Hangout on Air i YouTube Live. Genom HO on Air kan du skapa ett videosamtal som direktsänds och spelas in. I och med att det spelas in går det också att se i efterhand och då hittar man det på sin YouTube-kanal.

Jag har använt mig utav HO on Air i FB-gruppen Den digitala bokcirkeln när vi har diskuterat och samtalat om ungdomsromaner. Det har gjort att vi kunnat prata om böcker trots att vi befunnit oss på helt olika platser i vårt avlånga land (och någon även i vårt grannland Finland). Det har också gjort att andra har kunnat lyssna på samtalen i efterhand och därigenom fått tips på böcker att läsa eller arbeta med i klassrummet.
Idag hade jag som uppgift i min kommun att ha en workshop kring Hangout on Air. Till denna tog jag fram en enkel PPT där det bland annat framgår hur man skapar en HO on Air via YouTube Live. Kanske är det så att också du kan ha nytta av presentationen när du ska skapa ett videosamtal med flera deltagare. Genom att klicka på länken här nedan kommer du till min presentation. Har du några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till mig!torsdag 13 oktober 2016

Några enkla strategier att ta till för att fördjupa sin läsning

Ibland får jag frågan hur man enkelt kan hjälpa eleverna att komma djupare in i texten men också hur man kan hjälpa dem reflektera över det de läser. Jag brukar då bjuda på två tips och dessa tänkte jag också dela med mig av här. 

Det första tipset handlar om hur du kan få eleverna att veta vad det är de ska fokusera på i en text. Läser en elev en lärobokstext i exempelvis historia kan det vara en god hjälp att göra om de olika rubrikerna till frågor. När väl frågan är gjord är det den man ska försöka besvara när man läser stycket under rubriken. Med ett så enkelt knep kan eleven lättare veta vad det är den ska fokusera på under läsningen. På bilden nedan finns också ett diagram. Även här blir det viktigt att till diagrammet formulera en fråga.

Källa: Gleerups lärobok Möt historien skriven av Olle Larsson. 


Hade det varit texten, som syns på bilden ovan, som eleven skulle läsa hade en fråga kunnat vara: Vad är tjänstesamhället? Och en annan skulle ha kunnat vara: När växer tjänstesamhället fram och hur går framväxandet till? Till diagrammet skulle en aktuell fråga ha kunnat vara: Hur har det svenska samhället förändrats under de senaste 250 åren om man ser till de olika ekonomiska sektorerna? Med denna enkla strategi kan eleverna få en stor hjälp i sin läsning. Testa gärna med dina egna elever.

Mitt andra tips handlar mer om hur man som läsare kan reflektera över sin läsning. Jag brukar säga att man kan använda sig utav tre symboler:


Utropstecknet ser man till att lägga in i kanten av texten, där det står saker man tycker är intressanta och bra.

Frågetecknet sätter man ut i kanten av texten, där det står saker som är svåra att förstå.

Pilen sätter man ut i kanten av texten, där det står något som man vill veta mer om eller diskutera med andra. 

Genom dessa tre tecken kan man läsa en text, sätta ut tecknen och sedan efter sin läsning gå tillbaka och reflektera. Vad var det nu som var svårt? Vad vill jag veta mer om? Vad var intressant? Ska man sedan diskutera det man läst med andra är det bara att kolla igenom sin text och leta efter symbolerna. Genom dem får man direkt olika saker att diskutera. Superenkelt och användarvänligt! Prova gärna även denna strategi med dina elever. Kanske kan den hjälpa dem att fördjupa och reflektera över sin läsning.

torsdag 6 oktober 2016

Om det var krig i Norden

Tänk om det var krig i Norden, i Sverige. Vad skulle du göra och hur skulle du reagera? Det är några av de frågor som jag diskuterat med mina elever i svenska och historia på Bygg- och anläggningsprogrammet och Hantverksprogrammet. Diskussionerna har utgått från boken Om det var krig i Norden skriven av Janne Teller och genomförts enligt Aidan Chambers modell för boksamtal.För den som inte är känner till Chambers modell kommer här en kort sammanfattning. Modellen består av fyra frågor och det är kring dessa man har sitt samtal. Frågorna är:

- Vad gillar du i boken?
- Vad ogillar du i boken?
- Vilka frågetecken finns?
- Vilka mönster/kopplingar kan du se?

Under och efter sin läsning skriver eleverna ner sina tankar under respektive fråga/rubrik. Jag ser alltid till att dela ut ett läsprotokoll till eleverna så att de enkelt kan samla sina tankar. En mall finns att hämta under fliken "Mallar och instruktioner".

Då det var första gången mina elever använde Chambers modell valde jag och bibliotekarien att lägga ner tid på att modellera och presentera modellen. Vi gick igenom hur modellen är uppbyggd och sedan exemplifierade vi genom att använda sagan om Rödluvan och vargen. Rätt snart deltog flera elever i klassen. De hjälpte till i vårt modellerande.När väl modellen var presenterad avsattes tid till läsning. Texten lästes högt så att alla kunde hänga med. Några elever ville hellre läsa tyst på egen hand och fick givetvis det.

Under andra lektionen fick eleverna möjlighet att fördjupa sig i texten men också fylla på i sina läsprotokoll. Då vi tidigare läst bland annat Den fria rörligheten av Karolina Ramqvist och Hjälten Josef Schultz på fotografiet av Olivia Bergdahl kunde eleverna också arbeta med att hitta kopplingar mellan de tre texterna. Gemensamt för dem är ju bland annat att de handlar om krig, flykt och utsatthet.

Under tredje och fjärde lektionen var det dags för boksamtal och dessa genomfördes i mindre grupp (7 elever per grupp). Jag hade en grupp och bibliotekarien en annan. Varje samtal höll på ca 1 timme. Under de sista minuterna genomfördes en utvärdering.

I alla grupper var aktiviteten hög och tavlan fylldes rätt snart av elevernas tankar.
När väl alla elevernas tankar fanns på plats fick de tillsammans försöka se vad som hängde ihop med vartannat och streck drogs mellan och inom de olika kolumnerna. Därefter började det något mer fördjupande samtalet, där eleverna fick förklara och utveckla sina tankar. I denna fas ingick också att vara en aktiv lyssnare så att man kunde ta vid där någon annan slutat.

Vad tyckte då eleverna om detta arbetssätt? Många var mycket positiva. På en skala 1-5, där 1 var det lägsta betyget och 5 det högsta, blev klassens snitt 4,3. Det skulle jag säga är ett mycket gott betyg. Det eleverna skrev var att de gillade formen, att i mindre grupp få tala och samtala om en gemensamt läst text. De gillade också att de fick ta del av varandras åsikter och tankar och de upplevde att de fick nya perspektiv på texten när de fick arbeta med den på detta sätt.


Då resultatet blev så bra tänker jag fortsätta arbeta med Chambers modell under året. Jag vet ännu inte med vilka texter. Kanske har du något förslag? I så fall får du gärna dela med dig.

Sist men inte minst vill jag dela med mig av två tips:
1. För er som har AvMedia Skåne finns möjlighet att låna boxar med 15 ex av boken/box. En bra möjlighet om man vill läsa Om det var krig i Norden i helklass.
2. Det finns en lärarhandledning till boken. Du hittar den på Lilla Piratförlaget.

söndag 25 september 2016

Bokmässan 2016 med boktips!

Vilken mässa det var! Så bra! Det var en mässa som gav tid till möten, samtal och diskussioner. Och givetvis också en mässa där läsningen och boken var i fokus. Hem kom jag med en väska full av böcker och jag tänker inledningsvis tipsa om en del av mina skatter. 

Starten på höstterminen har för mig och mina klasser inneburit en hel del läsande om krig och flykt. Jag har tidigare nämnt Olivia Bergdahls Hjälten Josef Schultz på fotografiet. Grattis förresten Olivia Bergdahl till Sveriges Radios novellpris 2016 för just denna novell. Jag har också använt Karolina Ramqvists Den fria rörligheten, även den en radionovell. På Bokmässan fick jag tag i Novellix nya noveller på temat flykt. De är fyra till antalet och jag tänker att de skulle vara intressanta att använda i undervisningen. Paralleller kan göras till den period i Sveriges historia då många emigrerade till Amerika. Tänk att läsa Utvandrarna parallellt med dessa noveller. Kanske får det blir ett kommande arbetsområde?! Förutom novellerna fick jag tag i Tommy Wieringas Det här är namnen, en roman om flykt. Nu ska det läsas som aldrig förr.En annan trend som blev synlig när jag träffade på några ungdomsförfattare var fascinationen och kopplingen till det övernaturliga och magiska. Med mig hem fick jag 3 ungdomsromaner av 3 kvinnor varav 2 debutanter. Det kändes bra, inte minst efter att ha läst Kulturnyheternas mörka bild av vad vi läser i svensk skola - manliga författare med manliga huvudpersoner.  De tre romanerna var Vattnet drar av Madeleine Bäck, Middagsmörker av Charlotte Cederlund och Naondel av Maria Turtschaninoff. Undrar om jag kan få ledigt en vecka för att få tid att läsa?!På mässan såg jag också en hel del andra mycket bra ungdomsböcker och en del av dem har jag redan läst. Jag tänker exempelvis på Ann-Helen Laestadius helt suveräna Tio över ett men också på Wolfgang Herrndorfs Tschick. Båda är måste-läsning! För att få inspiration till att läsa kan du lyssna på senaste avsnittet av Wendespodden, avsnitt 9. Där tipsar jag bland annat om Tio över ett.

När jag var på mässan passade jag också på att få mer information om den Läsdelegation som regeringen tillsatt. Ordförande är Katti Hoflin och delegationen ska bland annat:

 • kartlägga och följa utvecklingen på området samt säkerställa att uppföljning kan ske i enlighet med de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande samt skolans styrdokument,
 • skapa mötesplatser för och samordna läsfrämjande insatser i och utanför skolan, bland annat genom att anordna utåtriktade aktiviteter och arbeta läsfrämjande,
 • driva arbetet på ett sådant sätt att genomförda insatser i och utanför skolan har goda förutsättningar att fortgå även efter det att delegationen har avslutat sitt uppdrag, och
 • vid behov lämna förslag på hur läsning kan främjas med utgångs 
 • punkt i skolans styrdokument och de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande, inom oförändrade kostnadsramar för den statliga kultur- och utbildningspolitiken.
Källa: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/lasdelegationen-ska-fa-fler-barn-att-lasa/

Jag ser med spänning fram emot det kommande arbetet och den redovisning som ska lämnas den 30 juni 2018.

Förutom Läsdelegationen var jag nyfiken på Läsrörelsens satsning Berättelser som förändrar. Inte minst då min egen skola, Wendesgymnasiet, har blivit utvald att delta. På mässan offentliggjordes de 8 titlar som ska ingå i satsningen. Lite pirrigt var det allt men när väl titlarna var släppta kändes det bra. Här finns något för alla, tänker jag. Och de utvalda är:

 • Ajar, Emile: Med livet framför sej (Norstedts)
 • Green, John: Förr eller senare exploderar jag (Bonnier Carlsen)
 • Kieri, Katarina: Mellan dig och dig (Rabén & Sjögren)
 • Lagercrantz, David: Jag är Zlatan Ibrahimovic (Albert Bonniers Förlag)
 • Lowry, Louis: Den utvalde (Natur & Kultur)
 • Nauman, Cilla: Kulor i hjärtat (Alfabeta Bokförlag)
 • Schiefauer, Jessica: När hundarna kommer (Bonnier Carlsen)
 • Rosoff, Meg: Så har jag det nu (Brombergs)
 • Unenge Johan: Mitt extra liv – en serieroman (Bonnier Carlsen)
 • Zusak, Markus: Boktjuven (B. Wahlströms)

Då jag inte läst alla ovan får det också bli en del av mitt höstarbete. Två av titlarna ska vi använda i undervisningen. Det ska bli spännande att se vilka böcker vi väljer men också vilka böcker de andra deltagande skolorna bestämmer sig för.

Sist men inte minst får jag avsluta med bilder från Bokmässan 2016!


onsdag 31 augusti 2016

Att använda flera sinnen - med hjälp av digital teknik

Det är dags för lektion. På tavlan syns ett foto av soldaten Josef Schultz. 

Bildkälla: http://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1139996

Jag frågar eleverna vad de ser. De berättar för varandra och sedan tar jag vid. Jag preciserar varifrån fotografiet är, vem  Josef Schultz är och vad han gör. Jag säger att Josef är 31 år gammal, att han var soldat under andra världskriget, att han valde att lägga ner sitt vapen och att många tror att han för sin vapenvägran straffades med döden.

Tillsammans har vi nu skapat en förståelse för vad fotografiet visar. Vi går vidare.

Jag berättar att vi ska lyssna på en novell, en nyskriven sådan av Olivia Bergdahl. Novellen heter Hjälten Josef Schultz på fotografiet. Till denna finns några diskussionsfrågor som eleverna får ut. Vi lyssnar på novellen tillsammans och när novellen är slut får var och en skriva ner sina reflektioner kring frågorna. Elevernas delas sedan in i grupper. Tillsammans får de diskutera sina svar. Gruppernas svar sammanställs och läggs sedan på en digital samarbetsyta, Padlet. När klassen samlas igen tar vi avstamp i vår Padlet. Vi ser på gruppernas svar. Vilka tankar och åsikter har kommit fram?


***

Så här arbetade jag med ett fotografi och en novell som finns att lyssna på på Sveriges Radio. Det blev ett avstamp i ett arbetsområde som handlar om historiska källor och källkritik. Vårt arbete ska nu fortsätta. Hur trovärdig är egentligen ett foto? Och hur påverkas vi när vi får höra novellen "Hjälten Josef Schultz på fotografiet"?

torsdag 25 augusti 2016

Vad läser vi för våra barn och elever?

Förra året utmanade jag mig själv. Jag skulle under ett år läsa böcker från så många olika länder som möjligt. Jag fick läsa bilderböcker, ungdomsromaner, romaner eller sakprosa och allt samlades i Jennys bokatlas. Det viktigaste var att jag fick med böcker från världens alla hörn.Idén fick jag efter att ha hört talas om Ann Morgan och hennes A Year of Reading the World,   https://ayearofreadingtheworld.com

Nu har jag varit igång sedan november månad och jag har hunnit läsa en del böcker. Jag inser att jag läser mycket mer än det som syns i min bokatlas men då det ofta handlar om böcker från samma land kan jag inte fylla på i min bokatlas. Synd! Jag har också märkt att det är svårt att hitta böcker från en del länder och när jag skriver böcker menar jag här böcker översatta till svenska. Vissa länder verkar det knappt översättas något ifrån. Jag har också märkt att det är väldigt svårt att få tag i barn- och ungdomslitteratur, framför allt nyskriven sådan. Den sista tiden har jag letat efter bilderböcker från Spanien, Portugal, Estland, Lettland och Litauen. Det är inte lätt. Jag har kastat ut frågan på twitter, tagit hjälp av bibliotekarier, letat i bokförlagens kataloger men det är näst intill dömt att misslyckas. Varför är det så här? Varför översätts inte ny barn- och ungdomslitteratur mer än från vissa utvalda länder? Och hur ska vi kunna vidga våra barns och elevers föreställningsvärldar, för att använda ett begrepp av Judith Langer, om det inte finns litteratur som vi kan ge till dem?

Jag har tidigare skrivit om det här med litteraturval och vad vi väljer att låta våra elever läsa, http://jennypawendes.blogspot.se/2015/12/vad-laser-vi-egentligen.html. Nu när jag är mitt uppe i min egen utmaning inser jag att det inte alltid är så lätt att hitta annan litteratur än den som av tradition blivit översatt. Här behöver vi dock tänka om. Jag vill att vi öppnar upp för fler översättningar. Jag vill kunna läsa en nyskriven ungdomsroman av en portugisisk författare och jag vill läsa en bilderbok från Lettland. Jag vill också kunna lyfta in denna litteratur i mitt klassrum som ännu en röst att ta del av. Om knappt en månad är det dags för Bokmässan i Göteborg. Jag ska dit och där kommer jag att diskutera det här med litteratur och översättningar med de olika förlagen. Jag vill gärna veta hur de tänker!

Nu kanske det är så att just du har hittat nyskriven barn- och ungdomslitteratur, översatt från andra länder. Dela då gärna dina tips med mig! Jag vill gärna hinna bocka av några länder till innan mitt år med Jennys bokatlas är till ända.

   

onsdag 17 augusti 2016

Kollegialt lärande i fokus

Läsåret 2016/2017 fokuserar på det kollegiala lärandet. Så upplever åtminstone jag det. Under de planeringsdagar vi nu har haft har det kollegiala lärandet varit i fokus.

Vad är då kollegialt lärande? På Skolverkets hemsida kan man läsa:


Jag tänker att det handlar om att tillsammans både granska sitt eget och andras arbete, att låta granskningen leda till lärande, nya kunskaper och nya färdigheter. Hos oss har det blivit tydligt i samband med uppstarten av Läslyftet. Vi har valt att låta all personal knuten till ett program, Fordons- och transportprogrammet, delta. Uppdelade i två grupper arbetar vi denna termin med modulen Språk- och kunskapsutvecklande arbete. På så sätt får vi en gemensam bas att utgå ifrån i det fortsatta arbetet.

Som handledare i Läslyftet är det min uppgift att vara bollplank och samtalsledare. Jag ska se till att alla kommer till tals, att alla får dela med sig men också att diskussionerna fördjupas och kommer vidare. Det är ett mycket roligt uppdrag men också bitvis svårt. Jag tänker att jag återkommer till det längre fram i höst. Just nu är jag uppfylld av vår uppstart och första texten som vi läser, Språkanvändning, undervisning och lärande. Texten är intressant och skapar många frågor. Hur arbetar du med språklig interaktion, stöttning och kontextualisering? Hur gör du för att få stöttningen anpassad till det specifika och konkreta ämnesinnehållet och till din elevgrupp?  Hur ser ämnesspråket i ditt undervisningsämne ut? Nästa vecka är det dags för första handledningstillfället och då ska texten diskuteras. Spännande!

I samband med uppstarten valde jag och min handledarkollega att använda post it-lappar för att få ner allas förväntningar och reflektioner. Det blev en dörr fylld med förväntningar!